การประดับไฟบนถนนสำหรับกิจกรรมในตอนกลางคืนที่เมืองโซะจะ จังหวัดโอคะยะมะ (เครดิตรูปภาพ: Judith Mikami)

เทศกาล RetRoad แห่งโซะจะ

เทศกาลประจำปีที่เมืองโซะจะเพื่อเฉลิมฉลองทั้งเก่าและใหม่

Suwannee Payne   - 1分鐘閱讀時間

เทศกาล Retroad (retro + road) แห่งเมืองโซะจะ (Soja) จังหวัดโอคะยะมะ (Okayama) จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน เพื่อเฉลิมฉลองถนนโบราณซึ่งเป็นถนนสายหลักของเมืองโซะจะ และมีจุดประสงค์ในการนำสิ่งใหม่และสิ่งดั้งเดิมเข้าด้วยกัน คุณเดินไปบนถนนสายโบราณอันงดงามแห่งนี้, ชื่นชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่, พบปะพูดคุยกับคนในท้องถิ่นที่มีการจัดนิทรรศการเล็กๆ ของสโมสรและสังคมของเมืองโซะจะ, เหล่าศิลปินจัดแสดงผลงานของตนเอง, นักดนตรีกระจัดกระจายอยู่ในสถานที่ต่างๆ และแผงขายอาหารอีกมากมายเพื่อให้การเดินชมอย่างช้าๆ มีรสชาติขึ้น

Suwannee Payne

Suwannee Payne @suwannee.payne

I am a Thai woman who has spent half of her life in beautiful Ottawa, capital city of Canada. I enjoy crafting, gardening, photography, bicycle touring and my new found love blogging. You can visit my blog (In Thai) at here It is a beautiful site. The name Ban Suanporpeang means 'Humble little...